Auditoria Informàtica

Apostem per la qualitat

Per aquesta raó li oferim eines per a avaluar qualsevol tipus d’entorn informàtic, i establir un model de referència que permeti contemplar tots els aspectes necessaris.

Per a fer un treball exhaustiu i complet existeixen diferents metodologies i models. Cadascun d’ells permet realitzar un diagnòstic d’empleno i proposar accions de millora. En definitiva, conèixer l’estat en el qual es troben els entorns informàtics d’una entitat.

Li oferim serveis d’auditoria en diferents entorns:

  • La norma ISO 17799 (Seguretat Informàtica).
  • El model Cobit (Sistemes d’Informació).
  • La metodologia ITIL (Gestió de Serveis), entre altres.

Certificacions

Treballant en confiança

L’adopció i certificació de qualsevol mena de norma o metodologia en matèria de seguretat permet fomentar la confiança dels clients i ajuda a estimular l’ús dels canals de comunicació certificats.

Des de exartia estem preparats per a certificar-li en diferents normatives:

  • Normatives generals, com la BS7799 UNE / ISO 17799.
  • Normatives específiques desenvolupades per associacions d’auditors. Com l’exemple dels segells webtrust, desenvolupats per la CICA i AICPA americanes per a certificar la seguretat en canals de venda derivats de l’ús d’Internet i les noves tecnologies.

Els nostres Auditors Informàtics disposen, entre altres, de les següents certificacions:

  • CISA- Certified Information Systems Auditor
  • CISM – Certified Information Security Manager
  • CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
  • Lead Auditor BSI 7799
  • Lead Auditor ISO 27001

Les nostres certificacions

ISACA - Systems Audit and Control Association
CISA - Certified Information Systems Auditor
CISM - Certified Information Security Manager
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT

Les nostres metodologies