Els nostres objectius i Metodologia

Com afrontar el RGPD i la LOPDGDD sense riscos

En exartia acumulem més de 20 anys d’experiència en la implantació de projectes de Desenvolupament i Seguretat.

Posem a l’abast de les PIMES la metodologia de les grans auditores. I oferim qualitat i garanties sense desequilibrar les seves previsions pressupostàries.

Parlem d’atenció personalitzada amb màxima qualitat i prestigi. D’una línia de serveis pensada en funció de TOTES les necessitats de seguretat dels Sistemes de la Informació de la PIME.

ON-LINE Consultant

Resolució de tota mena de consultes legals i tècniques. Li oferim una assistència contínua, eficaç i resolutiva, perquè mai se senti només davant dubtes relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal.

Assessorament i defensa judicial RGPD-LOPDGDD

Amb el nostre expert equip de defensa jurídica en noves tecnologies, posem al seu abast el més professional assessorament preventiu i la millor defensa judicial.

Nuestros Objetivos

El nostre objectiu i funció és garantir l’estricte compliment del RGPD-LOPDGDD en la seva empresa, i la seva tranquil·litat a través del compliment de diferents objectius:

  • Minimitzar els riscos de sancions.
  • Protegir l’empresa en temes de seguretat de la informació. Dotarem a la companyia d’una estructura, de l’assignació de responsabilitats i de l’esquema de projecte intern de protecció de dades per a gestionar les complexes exigències de la Llei.
  • Dissenyar el sistema de control intern. Aconseguirem així gestionar els possibles riscos inherents al tractament d’informació de caràcter personal dins de la seva empresa.
  • Reduir els riscos de pèrdua de prestigi. Amb una correcta adequació al RGPD-LOPDGDD, mantindrem la imatge i la serietat de la seva empresa davant l’opinió pública per denúncies i sancions.

La nostra metodologia

GARANTIA DE QUALITAT

Dissenyada sobre la base d’anys d’experiència i pels nostres professionals acreditats, la metodologia pròpia és el que ens fa diferents. Per a protegir les seves dades i els seus interessos, posem al seu abast les tècniques i recursos més competitius del mercat.

  • Planificació i llançament del Projecte i determinació del Model RGPD-LOPDGDD. Curs de formació/conscienciació als usuaris sobre la Llei.
  • Inventari actualitzat dels tractaments de dades personals.
  • Revisió dels requeriments legals per cada tractament identificat, posant l’accent en l’origen i fluxos d’informació, finalitats de tractament, consentiment, qualitat de dades, deure de secret, etc.
  • Revisió del compliment de les mesures de seguretat.
  • Revisió del grau de compliment de la Llei en l’entorn web de la seva companyia.
  • Suport per a la regularització dels documents de recollida i tractament de dades.