Equip Professional

Professionalitat Certificada. El nostre equip està format per Auditors certificats internacionalment en Sistemes d’Informació (CISA) per ISACA, organització que regula a nivell mundial els requisits necessaris per a exercir com a auditor informàtic.

Especialització. Som experts en la prestació de serveis relacionats amb la seguretat de les tecnologies de la informació de l’empresa i comptem amb la millor metodologia pròpia per a això.

Experiència. EXARTIA acumula més de 15 anys d’experiència contrastada en Auditoria Informàtica, seguretat de la informació i gestió del risc tecnològic. Actualment compta amb el bagatge més ampli i professional del sector.

Únic interlocutor. Únic proveïdor. Posem a la seva disposició els millors auditors informàtics i advocats especialistes en tecnologies de la informació. Màxima facilitat amb atenció personalitzada.

Garanties. Perquè compta amb una empresa de reconegut prestigi. Perquè documentarem detalladament la seva correcta Adequació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD/GDPR) i la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).