LSSI-CE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic

La LSSI-CE, objectiu necessari

Com a experts en Auditoria Informàtica i Seguretat de la informació, li comuniquem que qualsevol lloc web que dugui a terme una activitat econòmica (directament o indirectament) en territori espanyol, ha de complir correctament aquesta Llei.

El comerç electrònic suposa una manera de dur a terme una activitat comercial que planteja enormes avantatges, entre les quals destaquen, les facilitats i comoditats ofertes al client i la difusió del nostre comerç fins a potencials clients que mai haguessin pogut tenir coneixement dels nostres productes i serveis.

Considerant que el comerç electrònic troba com a principal escull per al seu ple desenvolupament, la generació de confiança en els consumidors i usuaris, cal centrar-se en el foment de la eConfianza, per al que és requisit indispensable que un lloc web compleixi de manera escrupolosa amb tots els requisits tècnics, funcionals i legals establerts en les lleis.

En exartia volem transmetre-li la importància de complir correctament amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).