Parlem del RGPD-LOPDGDD

Raons principals per a adequar-se al RGPD-LOPDGDD

Perquè ho exigeix la legislació vigent.

Perquè significa protegir la imatge de marca i el prestigi de la seva companyia.
Els seus clients es veurien greument compromesos si rebessin una denúncia i/o sanció per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, tenint en compte que les sancions són publicades periòdicament.

Perquè els consumidors són cada dia més conscients dels seus drets.
I s’ha incrementat exponencialment el risc de denúncies per part dels interessats.

Perquè pot evitar inspeccions i sancions procedents de:
Clients descontents – Pressió de col·lectius i treballadors Denúncies de competidors – Pèrdues o robatoris d’informació.

Perquè no adequar-se correctament a la Llei pot suposar una sanció de fins a 20.000.000 euros.

exartia li recomana que s’asseguri de complir correctament amb tots els requisits exigits en el RGPD-LOPDGDD.
Per a no córrer riscos, confiï l’adequació a la Llei a una empresa amb llarga trajectòria en el sector, amb professionals acreditats i amb una metodologia contrastada per anys d’experiència.