PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

PCI-DSS és l’acrònim de “Payment Card Industry-Data Security Standards”, un programa desenvolupat inicialment per Visa i MasterCard a nivell global i adoptat després per Amex, Diners, Discover i JCB.

PCI-DSS defineix els requisits de seguretat de comptes i targetes que han de complir les organitzacions que processen, transmeten i emmagatzemen dades d’aquestes.

Els criteris d’aplicabilitat i, per tant, les exigències de PCI- DSS per a comerços (merchants) varien en funció del volum de transaccions i de la tipologia – canal o mitjans – d’aquestes transaccions.

Àmbit de la norma PCI-DSS

L’estàndard PCI-DSS protegeix dos tipus de dades:

  • La informació dels titulars (el número de targeta, el nom del titular, data d’expiració)
  • La informació sensible d’autenticació, banda magnètica de la targeta, pin i codi de validació que s’utilitza per a transaccions no presencials.

En qualsevol mitjà o format de transmissió, suport o procés (paper, TPV, Internet, Telèfon, servidor, etc.)

I prohibeix expressament l’emmagatzematge de les dades d’autenticació:

  • CAV2/CVC2/CVV2/CID,
  • PIN/PIN block
  • Banda magnètica completa –pista 1-

És semblant a la protecció de RGPD, però:

  • Exigeix informe d’avaluació periòdic per a l’emissor (bancs com a intermediaris de SERMEPA amb l’agència, etc.) que inclou l’avaluació dels sistemes interns.
  • Exigeix informe d’auditoria periòdica externa de verificació de seguretat perimetral (escanejos externs de xarxa per a detectar possibles anomalies que possibilitin intrusió des d’internet, wifi o altres) per a aquells casos en què les dades estan en xarxes o ordinadors accessibles des de l’exterior.

L’execució d’escanejos de vulnerabilitats externs trimestrals per part de proveïdors certificats com ASV és un dels requeriments que estableix PCI-DSS en el seu apartat 11.2 amb l’objectiu de comprovar de forma regular la seguretat dels sistemes, processos i aplicacions

Resum de les fases i activitats de l’Adequació

Planificació i llançament del Projecte

Adequació-Assessoria prèvia

Avaluació, mesures i informe

Anàlisi de vulnerabilitat perimetral