Avís legal

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del/dels lloc/s web que Exartia Auditores Informáticos, S.L., posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

SOBRE Exartia Auditores Informáticos, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

Exartia Auditores Informáticos, S.L. opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

 • www.exartia.es
 • www.exartia.net
 • www.exartia.com

considerant www.exartia.net com a domini principal.

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE Exartia Auditores Informáticos, S.L.

L’activitat de Exartia Auditores Informáticos, S.L. és la proporcionar serveis en l’àmbit de la Consultoria i Auditoria en les TIC.

Exartia Auditores Informáticos, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Exartia Auditores Informáticos, S.L. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Exartia Auditores Informáticos, S.L., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Exartia Auditores Informáticos, S.L.,Salvà, 37, 08004 Barcelona amb NIF B64857691, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 40489, foli 0115, fulla 364711, inscripció 1.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

 • Per correu electrònic a través de l’adreça info@exartia.net
 • Per telèfon al número d’atenció al client +34 93 292 40 07.

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/dels lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/dels diferents llocs/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L., les Condicions Generals d’Ús del/dels lloc/s Exartia Auditores Informáticos, S.L. presentades a continuació.

L’Usuari del/dels lloc/s Exartia Auditores Informáticos, S.L. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S DE Exartia Auditores Informáticos, S.L.

El/Els lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/dels lloc/s Exartia Auditores Informáticos, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Exartia Auditores Informáticos, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
 • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes informàtics de Exartia Auditores Informáticos, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
 • Intentar accedir o, en el seu cas, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, en el seu cas, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Exartia Auditores Informáticos, S.L. dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per a respectar la legislació vigent Exartia Auditores Informáticos, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE Exartia Auditores Informáticos, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/dels lloc/s Exartia Auditores Informáticos, S.L., quedant Exartia Auditores Informáticos, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Exartia Auditores Informáticos, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. i durant de la utilització d’aquest, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Exartia Auditores Informáticos, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Exartia Auditores Informáticos, S.L. fa els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de Exartia Auditores Informáticos, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Exartia Auditores Informáticos, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els lloc/s de Exartia Auditores Informáticos, S.L. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Exartia Auditores Informáticos, S.L. l’informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Exartia Auditores Informáticos, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Exartia Auditores Informáticos, S.L. indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Exartia Auditores Informáticos, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Exartia Auditores Informáticos, S.L.